30 نوامبر 2023 ساعت 06:45

نرخ ارزهای استانبول با تومان

نام ارز فروش خرید

دلار 50,850 50,042

یورو 55,785 54,712

لیر 1,790 1,717

درهم 13,921 13,448

پوند 64,605 63,136

یوان 7,161 6,865

نرخ ارزهای استانبول با لیر

نام ارز فروش خرید

دلار 29,060 28,742

یورو 31,847 31,423

درهم 7,947 7,677

پوند 36,955 36,262

یوان 4,109 3,919